Ügyvédeink több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezve
végzik munkájukat Ügyfeleink részére.

id. Dr. Maklári László ügyvéd

in memoriam Dr. Maklári László
/1945-2022/

ügyvéd, alapító tag

Bemutatkozás

Szakterületei: családjog, polgári jog, társasági jog, polgári peres eljárások

Ügyvédi pályafutását 1972-ben kezdte Hódmezővásárhelyen, majd a Szegedi 4. sz. Ügyvédi Munkaközösség tagjaként praktizált, később önálló irodát alapított. A rendszerváltozás idején elsők között kezdett a megújult társasági joggal foglalkozni.

Dr. Maklári-Klekner András

Dr. Maklári-Klekner András

ügyvéd

Bemutatkozás

Nem kis vargabetűvel jutottam az ügyvédi hivatás gyakorlásához.

Édesapám meg akart kímélni bátyáim indulási megpróbáltatásaitól, ezért a Tisza-parti Gimnázium Vízügyi Szakközépiskolájába íratott. A négy csodálatos év után volt szerencsém elvégezni a Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Főiskolai Karát, 1974-ben.

Utam visszavitt iskolámba tanítani, miközben elvégezhettem a családunkban nemzedéktől nemzedékre folytatott jogászi tanulmányokat.

1981-ben a jogi diploma megszerzése után, a Szegedi Törvényszékre kerülhettem bírósági fogalmazónak, majd a bírói szakvizsga letétele után 1983-ban László bátyám segítségével sikerült a Szegedi Tervező Szövetkezetben jogtanácsosi munkakörben elhelyezkednem.

A későbbiekben két cikluson keresztül, a szövetkezeti elnöki tisztet is betöltöttem.

Időközben szeretett László bátyám, nagyapánk után – a semmiből – újraépítette az ügyvédi irodát, ahol testvéri szeretetének és szakmai segítségének hála nekem is lehetőséget adott hivatásom gyakorlására.

A Jóistennek hála, Szabolcs fiamnak is lehetősége van e szép hivatás folytatására.

Alapvetően a polgári ügykörhöz tartozó feladatok megoldására vállalkozom. Szerződésből eredő követelések, tulajdonviszonyok rendezése, birtoklás, használat, ingatlan-, családjogi-, házassági, élettársi ügyek.

Természetesen szívesen próbálok segíteni, olyan feladatok megoldásában, amelyhez mérnöki végzettségem is segítséget nyújt.

Maklári László ügyvéd

ifj. Dr. Maklári László LL.M.

ügyvéd

Bemutatkozás

Beszélt nyelvek: angol, német

Szakterületei: szerződések, ingatlanjog, társasági jog, cégjog, kártérítések, peres eljárások, sportjog, gazdasági bűncselekmények, közigazgatási perek, adóperek, munkajog.

A Szegedi Tudományegyetem Állam-  és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát 2002-ben, majd Phd tanulmányait Prof. dr. Besenyei Lajos volt dékán mellett végezte a szegedi egyetem polgári jogi tanszékén. Gazdasági és cégjogi ismereteit társasági jogi szakjogász képzés során mélyítette el. A Bonafarm cégcsoport tagjainak (PICK SZEGED Zrt., SOLE-MiZo Zrt.) jogi képviseletét már több mint 10 éve látja el, melynek során komoly tapasztalatot szerzett hazai és határon átívelő kereskedelmi szerződések készítése, véleményezése során, cégvásárlási, jogi átvilágítási témában illetve számos kártérítési, szerződésszegési, munkaügyi és adójogi perben lát el jogi képviseletet. Sportjogi ismereteit a PICK Kézilabda Zrt. számára végzett tanácsadói munkája során kamatoztatja, adóügyi perekben átütő sikert ért el a luxemburgi székhelyű Európai Unió Bíróság előtt a ki nem egyenlített beszerzésekre eső Áfa után járó kamatok ügyben és a behajthatatlan követelések adóalapcsökkentő Áfa tartalma miatt indult perekben, melyekben komoly szaktekintélynek minősülő adótanácsadókkal dolgozik együtt.

dr-maklari-szabolcs

Dr. Maklári-Klekner Szabolcs

ügyvéd

Bemutatkozás

2002-ben szereztem jogi diplomát a József Attila Tudományegyetemen. Már az egyetemi évek alatt is segítettem édesapámnak társasági szerződések módosításában, egyszerűbb okiratok szerkesztésében, és hivatali ügyintézésben.

Diplomám átvételét követően én is csatlakoztam a családi ügyvédi irodához ahol immár ügyvédjelöltként vettem részt a munkában.

 

Legnagyobb gyakorlatot

– ingatlan – ide értve a termőföldeket is – adásvételi szerződések,

– gazdasági társaságok létesítő okiratai,

– társasház tulajdont alapító okiratok,

– vállalkozási szerződések szerkesztésben,

 

illetve

– fizetési meghagyásos eljárásokban

– a szerződésből eredő követelések érvényesítésére irányuló peres eljárásokban szereztem.