Jogi tanácsadás

Jogi tanácsadás

Egyik alapvető tevékenységünk tanácsadás minden olyan kérdésben, ami a természetes személyek és cégek életében felmerül.  Az elénk tárt problémát, feladatot nyitottan fogadjuk és több megoldási lehetőség esetén az Ügyfélnek legkedvezőbb megoldást valósítjuk meg.

Okiratszerkesztés

Okiratszerkesztés

Irodánk szakszerűen és rövid határidővel készíti az okiratokat (pl.: adásvétel, ajándékozás, végrendelet, bérlet, tartási-, életjáradéki, vállalkozási, megbízási szerződés, kölcsönszerződés, társasházi alapító okirat, alapítvány alapító okirat, …stb.).  Amennyiben van rá lehetőség, Ügyfeleink e-mailben megküldik a szerződő felek adatait, személyi igazolványát, lakcímkártyáját, adókártyáját, elérhetőségüket, ami alapján az első tervezetet a szerződés aláírásának időpontja előtt véleményezésre esetleg más ügyvéd kollégával való véleményeztetésre megküldünk. Az okirat aláírása így lényegesen kevesebb időt vesz igénybe.

Peres jogi képviselet

Peres jogi képviselet

A bíróságok előtt mind felperesi, mind alperesi pozícióban rendszeresen és hatékonyan látjuk el Megbízóink jogi képviseletét. Az általunk képviselt ügyekben jellemzően szerződésszegésből (pl. késedelmi kötbér, kártérítés), szerződés érvénytelenségéből, munkaviszony jogellenes megszüntetéséből vagy üzemi balesetből, szerzői jogok megsértéséből eredő igények szerepelnek, de eljárunk jogsértő közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos (jellemzően adóügyek, társadalombiztosítási, nyugdíj ellátások) perekben is.

Szakterületeink

Társasági jog

Gyakran végzünk cégalapítással, cégmódosítással (pl. székhelyváltozás, ügyvezető változás, tőkeemlés, stb.), végelszámolással, tag- és közgyűlések előkészítésével és levezetésével, dokumentálásával kapcsolatos jogi feladatokat, de bonyolultabb összeolvadások, vállalatfelvásárlások, jogi átvilágítások során is rendelkezünk tapasztalattal.

Non-profit szervezetek, egyesületek, alapítványok, társasházak létesítésével, működésével kapcsolatos okiratok szerkesztésében is komoly tapasztalattal rendelkezünk.

Ingatlanjog

Rendszeresen készítünk ingatlanokra vonatkozó szerződéseket (adásvétel, ajándékozás, tartás, bérlet, közös tulajdon megszüntetése), legyen szó lakóingatlanról, üzlethelyiségről, garázsról termőföldről vagy egyéb ingatlanról. Végrehajtási eljárásban, árverés útján történő szerzésben is rendelkezünk gyakorlati ismeretekkel.

Munkajog

A munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok elkészítését, a munkaidő beosztásával, munkarenddel, javadalmazással kapcsolatos tanácsadást, munkaügyi vitákkal kapcsolatos peres és nemperes képviselet ellátását mind  Munkáltató, mind munkavállaló részére vállaljuk. A munkavédelmi szabályok be nem tartása miatt indult munkafelügyeleti hatósági ellenőrzések során hatékony jogi képviseletet látunk el.

Követelésbehajtás

Irodánk komoly gyakorlattal rendelkezik a Magyarországon jelenleg alkalmazható követelésbehajtási jogi technikákra vonatkozóan. A be nem hajtható, felszámolás alá került cégek ügyvezetőjének, tagjának mögöttes helytállására irányuló igények érvényesítésére illetve az ilyen igények kivédésére kifejezetten erre a célra összeállított eljárásrenddel rendelkezünk.

Adóügyek

Az elmúlt években megemelkedett azon ügyeink száma, ahol Ügyfeleinket az adóhatósággal szemben kellett képviselni. Irodánk közreműködésével született meg az Európai Unió Bírósága C‑13/18. és C‑126/18. sz ítélete az uniós jog megsértésével visszatartott Áfa utáni kamat ügyében illetve a behajthatatlan követeléseket terhelő, az adóalapot csökkentő Áfa ügyben Kúria ítélete, de sikerrel képviseltük ügyfelünket pl. helyi iparűzési adóval kapcsolatos ügyekben is.

Gazdasági bűncselekmények

Előfordulhat, hogy egy kora reggeli időpontban a nyomozó hatóság emberei házkutatás céljából csengetnek, felkészületlenül érve az egész családot, adott esetben őt őrizetbe is veszik, kockáztatva addig elért üzleti sikereit annak valamennyi eredményét.

Irodánk jelenleg is több, milliárdos nagyságrendű ügyben lát el jogi védelmet természetesen a legnagyobb diszkréció mellett.

Ügyvédi tanácsadásra vagy jogi szolgáltatásra van szüksége?