maklári sidebar

Rólunk mondták

Híreink

 • Önkormányzati cég nem tartotta be a kormányrendeletet.

  A Szegedi Törvényszék jogerős ítélete szerint visszajár ügyfelünknek több mint 2.600.000,-Ft összegben a 2021. március és április havi bérleti díj, amit a helyi önkormányzatnak mint bérbeadónak fizetett meg. A helyi önkormányzat, mint bérbeadó 2021. márciusában, a bérletidíj-fizetési határidőt követően arról tájékoztatta a bérlőt, hogy jár neki a bérletidíj-fizetési mentesség arra a hónapra. Elektronikus levélben megadta

 • Semmis „devizás szerződés”

  A Szegedi Törvényszék jogerős ítéletével megállapította a K&H Pannonlízing Pénzügyi Szolgáltató Holding Zrt. svájci frank elszámolású kölcsönszerződésének érvénytelenségét. Az ítélet jogi indokolása szerint az irodánk által képviselt adósnak valóban számításba kellett vennie, hogy a perbeli kölcsönszerződéshez árfolyamkockázat kapcsolódik, azonban a rHpt. 203.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti kockázatfeltáró nyilatkozatot nem írt alá, továbbá a hitelező

 • Lehet-e a telekadó mértéke az ingatlan értékének 60-70%-a? – Irodánk közreműködése eredményeképpen súlyosan aránytalan jogszabályi rendelkezést semmisített meg az Alkotmánybíróság

  Egy adó mértéke nem csökkentheti az adó tárgyaként szolgáló vagyont oly mértékeben, hogy az már ne tudjon megfelelni eredeti rendeltetésének, ami a cselekvési autonómia hagyományosan anyagi alapjának a megteremtése – szögezi le az Alkotmánybíróság III/319/2021. számú, jogszabályi rendelkezést megsemmisítő határozatában. Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította, megsemmisítette és elrendelte az alkalmazási tilalmát az Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének

 • Termőföld – elővásárlási jog gyakorlása – hatálytalanság vagy alanyváltozás

  Avagy mit jelent a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 22.§ (2) bekezdése szerinti „szerződésbe való belépés”. A Ptk. 6:223.§ (1) bekezdése egyértelműen rögzíti az elővásárlási jog megsértésével való szerződéskötés következményét. Az így megkötött szerződés az elővásárlási jog jogosultjával szemben hatálytalan. Ez meghatározza egyúttal a jogosult igényérvényesítésének a jogi kereteit is.

Kapcsolat

Amennyiben ügyvédi tanácsadásra vagy egyéb jogi szolgáltatásra van szüksége, kérjük vegye fel Irodánkkal a kapcsolatot!