Önkormányzati cég nem tartotta be a kormányrendeletet.

A Szegedi Törvényszék jogerős ítélete szerint visszajár ügyfelünknek több mint 2.600.000,-Ft összegben a 2021. március és április havi bérleti díj, amit a helyi önkormányzatnak mint bérbeadónak fizetett meg.

A helyi önkormányzat, mint bérbeadó 2021. márciusában, a bérletidíj-fizetési határidőt követően arról tájékoztatta a bérlőt, hogy jár neki a bérletidíj-fizetési mentesség arra a hónapra. Elektronikus levélben megadta a rendeletnek megfelelően 2021. április hónapra is a kedvezményt majd a hónap végén – tévedésre hivatkozva – visszavonta mindkét hónap vonatkozásában a korábbi nyilatkozatát és kiállította az újabb számlát is.

Tekintettel arra, hogy ügyfelünk jogellenesnek érezte ezt az eljárást, felkereste irodánkat.

A perben mind első fokon a Szegedi Járásbíróság előtt, mind pedig az alperes fellebbezésére indult másodfokú eljárásban a Szegedi Törvényszék előtt is igazoltuk, megvédtük ügyfelünk álláspontját. Az alperes többek között arra hivatkozással kérte a kereset elutasítását, hogy ügyfelünk üzlete az érintett két hónap alatt folyamatosan működött, azt nem érintette a COVID miatt elrendelt bezárási kötelezettség.

Elfogadta a Szegedi Járásbíróság és az ítélet indokolásában is felhasználta azt az érvelésünket, mely szerint a 104/2021. (III.5.) Korm. rendelet a járvány terjedésének visszaszorítása érdekében írt elő bezárási kötelezettséget írt, míg az 52/2021. (II.9.) Korm. rendelet a COVID járvány a káros gazdasági hatásainak ellensúlyozására adott bérletidíj-fizetési mentességet. Az pedig egyik rendeletből sem állapítható meg, illetőleg nem vezethető le, hogy a jogalkotó szándéka arra irányult volna, hogy a két jogszabályt kizárólag együtt lehet alkalmazni.

Részletek az ítéletből:

„[32] A 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2021. március 6. napjától kezdődően az 52/2021. § (II.9.) Korm. rendeletet 2/A. §-sal kiegészítette, azonban a korábbi rendelkezéseket nem módosította. A rendelet 2021. március 6. napjától hatályos rendelkezései bérletidíj-fizetési mentességet biztosítanak a 2. §-ban írt feltételek fennállása esetén a 2. § (2) bekezdésében írt tevékenységet végző bérlőknek és a 2/A. § rendelkezései folytán az ott írt feltételeknek megfelelő, a 2/A. § (2) bekezdésében részletezett tevékenységet végző bérlők számára is. A rendelet 2. §-a és 2/A. §-a egymást kiegészíti, egymás mellett értelmezendő, azaz 2021. március 6. napjától nem csak az részesülhetett bérletidíj-fizetési mentességben, aki megfelelt a 2. § feltételeinek, hanem az is, aki teljesítette a 2/A. §-ban írt követelményeket. A 147/2021.(III. 27.) Korm. rendelet 4. és 5. §-a az 52/2021. (II. 9.) Korm. rendeletet 2021. március 28. napjától kezdődően részben kiegészítette, részben módosította, de alapvetően a rendelet 2. §-ban, illetőleg 2/A. §-ban foglalt bérletidíj-fizetési mentesség feltételeit nem változtatta meg.

[34] A felperes a bérletidíj-fizetési mentesség feltételeinek teljeskörűen megfelel, melynek az a következménye, a bérbeadó a bérleti díj 2021. március és április hónapra eső részét nem követelheti, illetve a rendelet 2/A. § (6), (7) bekezdései alapján ugyanezen időszakra már megfizetett bérleti díjat a bérbeadó a bérlőnek köteles visszafizetni 2021. március 16., illetőleg 2021. április 16. napjáig. A bérletidíj-fizetési mentességnek, illetve a már megfizetett bérleti díj visszafizetésének további feltétele nincs, azt nem lehet a bérletidíj-kedvezmény iránti kérelem benyújtásától, annak tartalmától, a koronavírus-világjárvány idején fennálló bezárási kötelezettségtől, vagy attól függővé tenni, a felperes tevékenységi körei a bérleti szerződésben feltüntetésre kerültek-e.

[35] A védelmi intézkedések szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet meghatározott feltételek melletti eltérő alkalmazására vonatkozik, az üzletek nyitvatartásával, a szolgáltatásokkal kapcsolatos, illetőleg az általános védelmi intézkedéseket tartalmazza, az 52/2021. (II. 9.) Korm. rendeletet nem módosítja, azzal összefüggő  rendelkezést nem tartalmaz. Abból a körülményből, hogy a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet ugyanazon a napon jelent meg és számozását tekintve egymást követő kormányrendelet, nem következik, hogy szabályozási tárgyuk megegyezik. A két rendelet eltérő törvényi felhatalmazás alapján, más-más szabályozási tárgykörben jött létre. A bérletidíj-fizetési mentességre a 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet nem vonatkozik, azaz a bérletidíj-fizetési mentesség nincs összefüggésben a koronavírus-világjárvány miatt meghozott ideiglenes védelmi intézkedések körébe tartozó kötelező zárva tartással. A kötelező zárva tartás a felperesre nem vonatkozott, az üzlethelyiséget az ideiglenes védelmi intézkedések idején is nyitva tartotta, ez azonban nem befolyásolja a bérletidíj-fizetési mentességet.”