Semmis „devizás szerződés”

A Szegedi Törvényszék jogerős ítéletével megállapította a K&H Pannonlízing Pénzügyi Szolgáltató Holding Zrt. svájci frank elszámolású kölcsönszerződésének érvénytelenségét. Az ítélet jogi indokolása szerint az irodánk által képviselt adósnak valóban számításba kellett vennie, hogy a perbeli kölcsönszerződéshez árfolyamkockázat kapcsolódik, azonban a rHpt. 203.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti kockázatfeltáró nyilatkozatot nem írt alá, továbbá a hitelező kifejezetten az árfolyamkockázatot feltáró és magyarázó tájékoztatást sem szóban, sem írásban nem adott részére, így az ÁSZF-ben és az Üzletszabályzatban található rendelkezések nem felelnek meg az átláthatósági és értelmezhetőségi követelményeknek. A bíróság megítélése szerint tehát az árfolyamkockázatról adott tájékoztatás nem volt világos és érthető a fogyasztó számára, ezért a szerződés CHF-ban történő elszámolást tartalmazó szerződési feltétele a rPtk. 209. § (1) bekezdés alapján tisztességtelen, ebből következően a szerződés a rPtk. 209/A. § (2) bekezdése alapján semmis. Azt is kimondta az eljáró bíróság, hogy a teljesítés elszámolása a kölcsönszerződés lényegi eleme, az a főszolgáltatáshoz tartozik, ezért a teljes szerződés érvénytelen. Tekintettel arra, hogy a hitelező a perben kizárólag marasztalást kért – nem pedig az érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonását – ezért a bíróság a keresetét teljes egészében elutasította.