Internetes reklám – magyar reklámadó – külföldi cég

A Kúria ítéletében kimondta, hogy a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény személyi és területi hatálya kiterjed a külföldi honosságú, illetőségű, külföldi székhelyű felperesi gazdasági társaságra, ha a reklámot az interneten, túlnyomórészt magyar nyelven vagy túlnyomórészt magyar nyelvű internetes oldalon teszi közzé.

Irányadó jogszabály: Ratv. 2. § (1) bekezdés e) pontja és 3. § (1) bekezdés e) pontja Döntés száma: Kúria a Kf.VI.40.185/2020/8.