Perelhető-e Magyarországon a Booking, Amazon, Facebook, Google, Apple iOs?

Az Európai Unió Bírósága a hazai vállalkozások számára is jelentőséggel bíró, kedvező döntést hozott: a versenysértésből fakadó károk megtérítése érdekében a legnagyobb külföldi platformok (például Amazon, Facebook, Google, Apple iOs) is perelhetőek a hazai bíróság előtt

Az ítélet minden olyan esetben irányadó lehet, amelyben egy üzleti felhasználó kára a platform és az üzletfél közti szerződésen túlmutató, további jogszabályba ütközésből – így például versenyjogi jogsértésből – fakad. Hangsúlyozni kell, hogy a döntés az üzleti felhasználókra vonatkozik !

A booking.com ellen egy Németországban szállást üzemeltető német társaság indított keresetet a székhelye szerinti bíróságon, a német bíróság azonban az unió bíróságához fordult az illetékesség megállapítására.

A C‑59/19. sz. ügyben a Wikingerhof GmbH & Co. KG és a Booking.com BV között folyamatban lévő eljárásban a bíróság akként döntött, hogy a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének 2. pontját úgy kell értelmezni, hogy az alkalmazandó a felperest és az alperest összekötő szerződéses jogviszony keretében tanúsított meghatározott magatartás abbahagyására kötelezés iránti olyan keresetre, amely azon az állításon alapul, hogy az alperes, a versenyjogot megsértve, visszaélt az erőfölényével.